DASAR PRIVASI

Rantau Medi Trip komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.

 

Dasar ini (bersama dengan Terma Penggunaan dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima dan dokumen lain yang dirujuk di atasnya) menetapkan asas di mana data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami. Sila baca dengan teliti untuk memahami pandangan dan cara kami menyimpan data peribadi anda dengan selamat. Dengan melayari https://www.rantaumeditrip.com, anda menerima dan bersetuju dengan kaedah penyimpanan data yang diterangkan dalam dasar ini.

 

Untuk tujuan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 (Akta), pengawal data adalah Rantau Medi Trip yang berdaftar di Malaysia di bawah nombor perniagaan 002904382-T dan mempunyai pejabat di 19 Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa UKAY, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Untuk menghubungi kami, sila layari laman web kami (dikendalikan oleh Rantau Solutions) di https://www.rantaumeditrip.com, E-mail kami: support@rantaumeditrip.com atau Telefon +60 12 6810227.

 

Maklumat yang kami kumpul daripada anda

 

Kami akan mengumpulkan dan memproses data berikut tentang anda:

 

 • Maklumat yang anda berikan kepada kami. Ini adalah maklumat tentang anda yang anda berikan kepada kami sama ada dengan mengisi borang di laman web kami https://www.rantaumeditrip.com atau melalui telefon dan email. Ia termasuk maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar untuk menggunakan laman web kami, melanggan perkhidmatan kami, mencari perkhidmatan, mengambil bahagian dalam papan perbincangan (discussion boards) atau aktiviti-aktiviti berkaitan media sosial yang lain di laman web kami, memasuki pertandingan, promosi atau tinjauan, perkhidmatan yang dibeli melalui laman web ini dan apabila anda melaporkan masalah dengan laman web kami. Maklumat yang diberikan kepada kami mungkin termasuk nama, alamat rumah/pejabat, alamat email dan nombor telefon, maklumat kewangan dan kad kredit, perihal peribadi dan gambar anda.

 • Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Berhubung dengan setiap kunjungan anda ke laman web kami, kami akan mengumpulkan maklumat berikut secara automatik:

  • maklumat teknikal, termasuk alamat protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambungkan komputer anda ke Internet, maklumat log masuk anda, jenis dan versi browser, tetapan zon waktu, jenis dan versi browser plug-in, sistem operasi dan platform,

  • maklumat tentang layaran anda, termasuk Uniform Resource Locators (URL), clickstream pada, melalui dan dari laman web kami (termasuk tarikh dan masa), produk yang anda lihat atau cari masa tindak balas halaman, ralat muat turun, tempoh masa lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman (seperti scrolling, klik, dan mouse-overs), kaedah yang digunakan untuk menyemak imbas (browse) dari halaman, dan mana-mana nombor telefon yang digunakan untuk menghubungi nombor khidmat pelanggan kami.

 • Maklumat yang kami terima dari sumber lain. Ini adalah maklumat yang kami terima mengenai anda jika anda menggunakan mana-mana laman web lain yang kami kelolakan atau perkhidmatan lain yang kami sediakan. Dalam kes ini, kami akan memberitahu anda apabila kami mengumpul data tersebut jika kami berhasrat untuk mengongsikan data tersebut secara dalaman dan menggabungkannya dengan data yang dikumpulkan di laman web ini. Kami juga akan memberitahu anda tujuan kami hendak mengongsikan dan menggabungkan data anda. Kami bekerjasama rapat dengan pihak ketiga (termasuk, contohnya, rakan perniagaan, subkontraktor dalam perkhidmatan teknikal, pembayaran dan penghantaran, rangkaian pengiklanan, penyedia analisis, penyedia maklumat carian, agensi rujukan kredit). Kami akan memaklumkan anda apabila kami menerima maklumat tentang anda dari mereka dan tujuan yang kami ingin menggunakan maklumat itu.

 

Cookies

 

Laman web kami menggunakan cookies untuk membezakan anda dari pengguna lain di laman web kami. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami memperbaiki laman web kami. Untuk maklumat terperinci tentang cookies yang kami gunakan dan tujuan kami gunakan cookies, lihat dasar Cookie kami.

 

Penggunaan maklumat

 

Kami menggunakan maklumat yang ada mengenai anda dengan cara berikut:

 

 • Maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami akan menggunakan maklumat ini:

  • untuk melaksanakan tanggungjawab kami yang timbul daripada mana-mana kontrak yang dibuat antara anda dan kami dan memberikan anda maklumat, produk dan perkhidmatan yang anda minta daripada kami;

  • untuk memberi anda maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentangnya;

  • untuk memberi anda, atau membenarkan pihak ketiga terpilih untuk memberi anda, dengan maklumat mengenai barang atau perkhidmatan yang kami rasa mungkin menarik minat anda. Sekiranya anda seorang pelanggan yang sedia ada, kami hanya akan menghubungi anda dengan cara elektronik (email atau SMS) dengan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan yang serupa seperti yang menjadi subjek jualan sebelumnya atau rundingan penjualan kepada anda. Jika anda seorang pelanggan baru, dan di mana kami membenarkan pihak ketiga terpilih untuk menggunakan data anda, kami (atau mereka) akan menghubungi anda dengan cara elektronik hanya jika anda telah bersetuju. Jika anda tidak mahu kami menggunakan data anda dengan cara ini, atau meluluskan butiran anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran;

  • untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada perkhidmatan kami;

  • untuk memastikan kandungan dari laman web kami dipaparkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer anda.

 

 • Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Kami akan menggunakan maklumat ini:

  • untuk mentadbir laman web kami dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, penyelidikan, statistik dan tujuan tinjauan;

  • untuk meningkatkan laman web kami bagi memastikan kandungan dipaparkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer anda;

  • untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri interaktif perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

  • sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan laman web kami selamat;

  • untuk mengukur atau memahami keberkesanan pengiklanan yang kami berikan kepada anda dan orang lain, dan untuk menyampaikan pengiklanan yang relevan kepada anda;

  • untuk memberi cadangan kepada anda dan pengguna lain laman web kami mengenai barang atau perkhidmatan yang mungkin menarik perhatian anda atau mereka.

 

 • Maklumat yang kami terima dari sumber lain. Kami akan menggabungkan maklumat ini dengan maklumat yang anda berikan kepada kami dan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda. Kami akan menggunakan maklumat ini dan maklumat gabungan untuk tujuan yang dinyatakan di atas (bergantung kepada jenis maklumat yang kami terima).


Pendedahan maklumat anda

Anda bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan:

 

 • Mana-mana ahli kami, yang bermaksud anak-anak syarikat kami, syarikat induk muktamad kami dan anak-anak syarikatnya, sebagaimana ditakrifkan dalam Akta Syarikat Malaysia 2016.

 • Pihak ketiga terpilih termasuk:

  • rakan niaga, pembekal dan subkontrak untuk melaksanakan apa-apa kontrak yang kami buat dengan mereka atau anda atau untuk tujuan apa-apa kontrak yang anda buat dengan pihak ketiga tersebut;

  • pengiklan dan rangkaian pengiklanan yang memerlukan data untuk memilih dan menyiarkan iklan yang relevan kepada anda dan orang lain. Kami tidak mendedahkan maklumat mengenai individu yang boleh dikenalpasti kepada pengiklan kami, tetapi kami akan memberi mereka maklumat agregat mengenai pengguna kami (contohnya, kami akan memberitahu mereka bahawa 500 orang yang berusia di bawah 30 tahun telah mengklik pada iklan mereka pada hari tertentu). Kami juga boleh menggunakan maklumat agregat sedemikian untuk membantu pengiklan mencapai jenis penonton yang ingin mereka targetkan. Kami mungkin menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda untuk membolehkan kami mematuhi kehendak pengiklan kami dengan memaparkan iklan mereka kepada khalayak sasaran tersebut;

  • analisis dan penyedia search engine yang membantu kami dalam peningkatan dan pengoptimuman laman web kami;

Kami akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga:

 

 • Sekiranya kami menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, dalam hal ini kami akan mendedahkan data peribadi anda kepada calon penjual atau pembeli perniagaan atau aset tersebut.

 • Sekiranya Rantau Medi Trip atau sebahagian besar asetnya diperolehi oleh pihak ketiga, dalam hal ini data peribadi yang dipegang olehnya tentang kliennya adalah salah satu aset yang dipindahkan.

 • Jika kami berkewajipan untuk mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang, atau untuk menguatkuasakan atau menggunakan terma penggunaan kami atau apa-apa terma dan syarat penyedia perkhidmatan kami yang anda terima jika anda menjadi klien dan perjanjian lain; atau untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan Rantau Medi Trip, klien kami, atau orang lain. Ini termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan dari penipuan dan pengurangan risiko kredit (credit risk reduction).

 

Di mana kami menyimpan data peribadi anda

Data yang kami kumpulkan daripada anda akan dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di Malaysia. Ia juga akan diproses oleh kakitangan yang beroperasi di Malaysia yang bekerja untuk kami atau untuk salah satu penyedia perkhidmatan kami. Ini termasuk kakitangan yang terlibat dalam, antara lain, pemenuhan pesanan anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan atau pemprosesan ini. Rantau Medi Trip akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data anda dijaga dan dilindungi dengan selamat dan selaras dengan dasar privasi ini.

 

Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan di server selamat kami dan dienkripsi menggunakan teknologi SSL untuk memastikan semua data yang lalu di antara server web dan browser tetap selamat dan lengkap.

 

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke laman web kami; sebarang penghantaran adalah risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa izin.

 

Hak anda

 

Anda berhak meminta kami untuk tidak memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran. Kami biasanya akan memaklumkan kepada anda (sebelum mengumpulkan data anda) jika kami berhasrat untuk menggunakan data anda untuk tujuan tersebut atau jika kami berhasrat untuk mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan tersebut. Anda boleh menggunakan hak anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di support@rantaumeditrip.com.

 

Laman web kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan sekutu kami. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar-dasar ini. Sila semak dasar-dasar tersebut sebelum menyerahkan sebarang data peribadi ke laman-laman web tersebut.

 

Perubahan kepada dasar privasi kami

 

Sebarang perubahan yang kami buat ke dasar privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini dan, jika sesuai, dimaklumkan kepada anda melalui e-mail. Sila semak semula halaman ini untuk melihat sebarang kemas kini atau perubahan pada dasar privasi kami.

 

Hubungi Kami

 

Soalan, komen dan permintaan mengenai dasar privasi ini dialu-alukan dan harus dialamatkan kepada support@rantaumeditrip.com.

 

Maklumat mengenai penggunaan cookies kami

 

Laman web kami menggunakan cookies untuk membezakan anda dari pengguna lain di laman web kami. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami memperbaiki laman web kami. Dengan terus melayari laman web ini, anda bersetuju untuk menggunakan cookies kami.

 

Cookies adalah fail kecil huruf dan nombor yang kami simpan pada penyemak imbas (browser) anda atau hard drive komputer anda jika anda bersetuju. Cookies mengandungi maklumat yang dipindahkan ke hard drive komputer anda.

 

Kami menggunakan cookies berikut:

 

 • Cookies yang sangat diperlukan. Ini adalah cookies yang diperlukan untuk operasi laman web kami. Ini termasuk, contohnya, cookies yang membolehkan anda masuk ke kawasan selamat di laman web kami, menggunakan shopping cart atau menggunakan perkhidmatan e-billing.

 • Cookies analisis / prestasi. Ini membenarkan kami mengenali dan menghitung bilangan pelawat dan melihat bagaimana pengunjung melayari laman web kami apabila mereka menggunakannya. Ini membantu kami memperbaiki cara kerja laman web kami, contohnya, dengan memudahkan pengguna mencari maklumat yang dikehendaki.

 • Cookies fungsi. Ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ini membolehkan kami memperibadikan kandungan kami untuk anda, menyapa anda dengan nama dan mengingati keutamaan anda (sebagai contoh, pilihan bahasa atau kawasan anda).

 • Menyasarkan cookies. Cookies ini merekodkan kunjungan anda ke laman web kami, halaman yang anda lawati dan pautan yang telah anda ikuti. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk membuat laman web kami dan iklan yang dipaparkan di atasnya lebih relevan dengan minat anda. Kami juga mungkin berkongsi maklumat ini dengan pihak ketiga untuk tujuan ini.

 

Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai cookies individu yang kami gunakan dan tujuannya dalam jadual di bawah:

 

Nama Cookie        Tujuan        Maklumat lanjut

 

Contoh tujuan yang boleh digunakan oleh cookies:

 

Cookies ini penting untuk laman web kami untuk membolehkan kami:

 

 • Anggarkan saiz khalayak yang melayari laman web kami dan corak penggunaan mereka.

 • Simpan maklumat tentang keutamaan anda, supaya kami dapat menyesuaikan laman web kami dan memberikan anda tawaran yang disasarkan berdasarkan kepentingan individu anda.

 • Mempercepat carian anda.

 • Kenali anda apabila anda kembali ke laman web kami.

 • Benarkan anda menggunakan laman web kami dengan cara yang menjadikan pengalaman browsing anda lebih mudah, sebagai contoh, dengan membenarkan anda menyimpan barang dalam electronic shopping basket antara layaran. Jika anda mendaftar dengan kami atau melengkapkan borang dalam talian kami, kami akan menggunakan cookies untuk mengingati butiran anda semasa layaran anda ke laman web kami, dan mana-mana layaran masa hadapan dengan syarat cookies tersebut tidak dihapuskan antara layaran ke laman web kami.

 • TUJUAN-TUJUAN LAIN

 

Sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga (termasuk, misalnya, rangkaian pengiklanan dan penyedia perkhidmatan luar seperti perkhidmatan analisis trafik web) juga boleh menggunakan cookies, di mana kami tidak mempunyai kawalan. Cookies ini berkemungkinan menjadi cookies analisis / prestasi atau cookies penyasaran

 

Anda menyekat cookies dengan mengaktifkan tetapan (setting) pada browser anda yang membolehkan anda menolak tetapan (setting) semua atau beberapa cookies. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan tetapan (setting) browser anda untuk menyekat semua cookies (termasuk cookies penting), anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian halaman laman web kami.

Tel: +60 12 6810227

19, Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa UKAY, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Copyright © 2017-2019 by Rantau Medi Trip

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon